Eesti Arhivaaride Ühing Maneezi 4 , 10177 , Tallinn e-mail: eay@eay.ee
Rahvusarhiiv

15540

Riigikantselei hallatav valitsusasutus, mis korraldab EV arhiivindust
Rahvusarhiiv J. Liivi 4 , 50409 , Tartu tel. 738 7500 e-mail: rahvusarhiiv@ra.ee
Arhiivraamatukogu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv ja Eesti Rahvaluule Arhiiv.
Eesti Kirjandusmuuseum Vanemuise 42 , 51003 , Tartu tel. 737 7700 e-mail: kirmus@kirmus.ee
Riigiarhiiv Maneeži 4 , 15019 , Tallinn tel. 693 8111 , 693 8000 e-mail: riigiarhiiv@ra.ee fax 661 6230,
Arhiveerimisteenused
Assetsi Äriteenuste osaühing Tallinna 19/21 , 71013 , Viljandi tel. 433 6170 e-mail: info@assetsteenused.ee
Digitaalne eraarhiiv
EESTI ARHIVAAR OÜ Pärnu mnt 41A , 10119 , Tallinn tel. 640 0400 e-mail: arhivaar@arhivaar.ee