Eesti Rakenduslingvistika Ühing Roosikrantsi 6 , 10119 , Tallinn tel. 617 7527 e-mail: ery@eki.ee
EESTI TERMINOLOOGIA ÜHING Roosikrantsi 6 , 10119 , Tallinn tel. 630 7127 e-mail: eter@eter.ee
Eesti Teaduste Akadeemia
Emakeele Selts Roosikrantsi 6 , 10119 , Tallinn tel. 644 9331 e-mail: es@eki.ee
Eesti Keele Sihtasutus Roosikrantsi 6 , 10119 , Tallinn tel. 644 9271 e-mail: eksa@eki.ee
Keelevara

16972

Nimisõnade poeetilised sünonüümid, sõnastikud
Osaühing Keelevara Roosikrantsi 6 , 10119 , Tallinn tel. 502 9035 e-mail: keelevara@keelevara.ee
TÜ Klassikalise filoloogia õppetool
Morgensterni Selts Ülikooli 17 , 51014 , Tartu
osaühing Werkdata Kivi 73 , 51009 , Tartu e-mail: info@termbases.eu